Anden generations helte

30 år er gået

En overordnet recap siden der sidste blev spillet.

Det lykkedes eventyrene Nanna, Mester Burgin Gråbjerg, James “Rosenthal” Garver og Victor Pentari at vække 4 sovende gudinder ved hjælp af de guddommelige artfifakter de havde fundet undervejs. De blev hyldet som de goddommelige helte, men da Kong Gegory netop var død var det en tumult tid.

Det religiøse
Hver af De fire søstre tilkaldte sig 3 kvinder. Disse 12 kvinder er den første generation af moderne præstinder. De udviklede det spæde præsteskab og den religion som nu findes.

Det nye
De guddommelige helte fandt en Portal nexus i bjergene. Et sted hvor man kan rejse fra det ene sted i multiverset til det næste. Der er et fantastisk handels potentiale, et som bla Mester Burgin Gråbjerg satte sig for at udnytte. Det har betydet at der er en jævn trafik med flyvende skibe, da skoven og bjergene er 1) ufremkommelige og 2) under elvernes og orkers kontrol. En del tieflings er kommet igennem fra Sigil
Mange af disse tieflings har gjort tjeneste som Jernklør Ringmuren, så selv om de er et sjælnetsyn så respektere en paladin tiefling.

Kronen i Kanaros
Efter Kong Gegory’s død, regerede rådene alt imens at man ledte efter Gegorys arving. Dette passer ikke de adelige familier, som hver især argumentere for hvem den næste regent burde være. Ved to lejligheder stiller to hære op imod hinanden, klar til kamp. Begge gange træder 4 præstinder til, Perlinas præstinder maner til besindighed, mens Krelas præstinde gennemgår de mulige og umulige strategier, indtil begge hærføre indser at slaget sådan set er afgjort på forhånd. Ellers belejrede de hinanden eller afgjorde dyster via dueller. Men ikke en soldat mistede livet i denne blodløse borgerkrig.
Skønt adlen ikke kunne blive enige om hvem der skulle regere, kunne de hurtigt blive enige om at Pentari ikke skulle have lov at udvide. Magikerne forsøge at udnytte urolighederne til at forøge deres egne grænser, men Baron Tårnsø, Baron Linjenholm og Baron Spindler indgik hurtigt en alliance til at stå imod med, og de andre familier støttede snart op. Dette blev kimen til at Salus Kue bliver kronet som konge af Kanaros.
Salus Kue genoprettede stabilitet i landet og det gav et puste rum. Efter 10 og “Kong Status Quo” (som han blev kaldt) stadig sad på magten, begyndte der igen at ske noget. Janus Fransiskos kom frem og gjort krav på tronen, som Hans Kongelig Højhed Fransiskos søn og arving. Han var støttet af en større gruppe rige købmænd og indflydelsesrige adelshuse.

Salus Kue abdiserede og har forladt den politiske arena.

Comments

Warming

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.