Anden generations helte

Blue Rose

- og pludselige ændringer i staben

De Tre havde fundet et magisk sværd, med en fortryllese, der kunen aktiveres af en edsvoren Paladin. De var overbeviste om, at det ikke var det egentlig sagnomspundne sværd, men en ledetråd til, hvordan man fandt dette sværd.

De kom hjem til huset, og Sinclair meddelte af 3 bevæbnede personer ventede i The Trophy room. Atticus var ikke tilfreds med at fremmede var lukket ind og tog sine forholdsregler inden han mødte dem. Det viste sig at være 3 paladiner, som Atticius havde reddet ved Vilhelm. De svor alligiance til Atticus. Så drak de mjød.

Den næste dag vågner De Tre ikke og skal vækkes af deres nye husgarde. Om aftenen servere Atticus middag for alle, og Rose udviser meget provokerende adfærd overfor gæsterne. Atticus påtaler det og finder ud af at hun har et problem med Tieflings. Det kan Atticus ikke acceptere, og beder hende om at håndtere det eller forlade husholdet. Hun ved for meget og bliver tilbudt job hos Lord Gyldenbøg. Det acceptere hun, indtil hun finder ud af at Atticus er direkte vred over at hun er racist/specicist – Det bliver gjort klart at dette kan koste Rose hendes liv. Erwan arrangere måder hvor det kan undgås – men truslen forbliver i luften.

Senere tager De Tre plus Entourage ned til vinhandleren for at stille ham til ansvar for den forgiftede mjød. Den er fejlagtigt skrevet ind som fra vinlauget. Atticus undskylder højlydt fra gaden og de tager hjem ad. Her ser de 2 mystiske mænd, og kaster straks Hold Person. Begge bliver taget til fange.

Dini udtænker en smart ruse, hvor han på skift lader dem vågne ved siden af Dini selv, udklædt som deres makker. på denne måde får han dem til at afsløre at den Blå Rose planlægger et angreb om aftenen. De Tre er på vagt og de kommer ingen vigtige steder hen. Herrens soveværelse, men Herren er der ikke. Der er efterladt 2 blå roser, hvoraf den ene er lagt på Herrens seng og den anden et ligegyldigt ynkeligt sted.

Atticus ridder op til Inkvisitoren og spørger om han kender noget til dem og om han vil have den. Det vil invkisitoren godt og det bliver aftalt. Men Atticus og følge bliver udsat for racisme, og det pisser Atticus af. Han forlader stedet harm – over racisme og over forsøget på at skræmme ham, fra Den Blå Rose.

Atticus tager de to fanger, giver dem en sæk over hovedet, hvor der er malet en blå rose på, sætter dem på en hest og trækker dem op til invkisitoren, hele vejen gennem byen. Derefter efterlader de en blå rose, og en læderlap med Invkisitorens emblem, på stedet hvor de to blev taget til fange.

Comments

Krojmand

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.