Tag: død

Results

  • Ka'ie

    %{color:red}Byen mistet til Orckerne/Elverne. Antageligvis er samtlige 6500 indbyggere døde, solgt til slaveri eller værre.% *Størrelse*: ca 6500 *Beskrivelse*: Produktiv by i rivende udvikling. Minedrift og skovhugst gør at byen vokser hurtigt _(som …