House rules

D&D 5th edition

Spells
Leomund’s Tiny HutAf Troels Ken Pedersen
3rd-level transmutation (ritual)
Casting Time: 1 minute
Range: Self (tiny hut)
Components: V, S, M (tiny model hut)
Duration: 8 hours

Formularen former en lille hytte på 15 × 15 fod, 10 fod til loftet på det højeste punkt, ud af tilgængelige byggematerialer der hvor formularen kastes. Grene, blade, jord, sand, grus, sne. Den danner sig rundt om casteren og er mere solid end man skulle tro (da den holdes sammen af magi), men er ikke hårdere end en velbygget lille hytte. Er der ingen byggematerialer i tilstrækkelig mængde, fejler formularen.

Formularen varer i 8 timer, eller indtil casteren bevæger sig mere end 30 fod fra hytten. Når formularen ophører, begynder hytten at falde fra hinanden hen over 10 minutter, men kan reddes hvis nogen begynder at gen-kaste formularen inden for de første 5 af de minutter.

Drager og demoner

  • Når man ruller “1”, en perfekt, på sin 20-siddet terning i kamp, har man sat slaget så godt at man selv kan bestemme hvor meget skade man vil yde på sin modstander. Rustning virker normalt.
  • Man kan få hjælp til et færdigheds slag hvis en anden har en relateret færdighed. Den anden slår sin relaterede færdighed og du får +2CL til dit færdigheds slag.
    Eksempelvis A står og købslår med en købmand et parti æbler. A har FV12 i købslå, men B hjælper med handlen fordi B har FV11 i botanik. Sammen forsøger de at prutte prisen ned da B (som klare sit botanik slag) pointere at æblerne fuldmodne og snart vil rådne og A får +2 til sit købslå slag
  • (experiment)når man slår en 1’er eller en 20’er så skal man slå igen hvis man har slået er 1’er så er det kun en perfekt hvis man klare 2. gang også ellers er det bare ramt
    lige så hvis man slår en 20’er skal man også fejle på andet slag for at det bliver en fumble detter er for at udlukke at folk der er rigtig gode til noget eller rigtig dårlig ikke ødeløgger en situration ved et lykke/uhelds træf.
  • Lige som kan sigte med en bue, og få +1 CL hvor hver SR der sigtes til max +5CL, kan man også forøge chancen for at lykkes med andre færdigheder. Som udgangspunkt kan alle færdigheder forbedres ved at give sig god tid. Dog kan B-færdigheder og enkelte A-færdigheder (fx Opdage Fare) ikke forøges. Magikere kan ikke bruge denne bonus til at få at få kraftigere effektgrad.

Helte formågen
Helten Richard bøjede sig over kortet. “Det ligner et sø-kort” siger han, min onkel var sømand og han viste man hvordan man bruger sådan et kort og læser stjerne til at finde vej på sådan et kort. Som ud af det blå kunne Richard føre eventyrene sikkert over havet.
“Jack of trades” 6HP
Når helten modtager denne helteformågen modtager han øjeblikkeligt basic chance i 2 færdigheder efter eget valg. Dog ikke Magi eller magi skole.
“Jack of all trades” 25HP
Helten kan i en hvilken som helst situation få basic chance i op til 8 færdigheder, dog ikke magi eller magiskole. Der forudsættes at spilleren kommer med en lille anekdote om hvordan helten havde opnået denne indtil nu usete færdighed. Som udgangs punkt lykkes færdigheden første gang den tages i brug.

House rules

Anden generations helte Warming